Professor Byron Sharp

Vanaf 2010 zet Professor Byron Sharp al de Marketing wereld op zijn kop. Met wetenschappelijk bewijs weerlegt hij wat we jaren geleerd en als waarheid aangenomen hebben.

Byron Sharp is directeur van het Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science.
Vanuit Adelaide, Australië werken meer dan 50 wetenschappers aan het ontcijferen van de geheimen achter waarom merken groeien. Ze gebruiken hiervoor geen aannames maar echte harde data.

How Brands Grow
Op basis van al hun onderzoek publiceerde Byron Sharp in 2010 zijn bestseller “How Brands Grow” en in 2015 “How Brands Grow Part 2”.  Beide revolutionaire werken halen vele gedoseerde theorieën (waaronder die van Philip Kotler), op basis van wetenschappelijk onderzoek, onderuit. In de plaats daarvan tonen ze een aantal wetmatigheden aan en waar je je aan moet houden om te komen tot groei. Het is echt makkelijker dan je denkt!


Wees als een dokter!

Bekijk deze wetmatigheden op dezelfde manier als bijvoorbeeld een dokter. De wetenschap heeft daarin bijvoorbeeld aangetoond dat een gezond persoon een bloeddruk of bloedwaarden moet hebben die binnen een bepaalde bandbreedten liggen. Liggen die waarden er binnen, dan hoeft de dokter niet verder te kijken omdat hij daar geen reden toe heeft. Pas als de waarden afwijken zal de dokter verder onderzoek doen om deze afwijkingen te verklaren en indien mogelijk op te lossen.

Hetzelfde kun je nu als marketeer doen aan de hand van de cijfers die je door onderzoek hebt verkregen of kunt verkrijgen. Zijn er op bepaalde gebieden afwijkingen van de norm te bespeuren dan moet je actie ondernemen. Volgen de cijfers de norm dan hoef je als marketeer geen extra aandacht te geven aan die gebieden.

Video